Budeme slavit třetího Silvestra v novém století a tisíciletí. Ve dni po Silvestru následujícím na sebe století nabalí další rok a pomalu to nebude století nové. Nám už se ta dvojka na začátku nebude plést s jedničkou.
   Horší je zjištění, že data - s výjimkou Silvestra - ztratila svou magickou moc. Že by si lidé od r. 2004 řekli: tento svět začne být stabilnější, jistější, klidnější? Ani nápad! I v novém roce asi budou umírat nevinní rukou teroristů. I v roce 2004 budou vědci bezmocně sčítat, kolik rostlin a živočichů se nenávratně ztratilo z povrchu matky Země. Nějakou část zachraňují na poslední chvíli v laboratořích.
   Navštívila mě vnučka se synáčkem. Pravnuk mi rozbil věc, která se nedá obnovit - památeční vázičku. Řekla jsem větu, kterou někdy v podobných situacích hořce říkával můj muž: „Inu, děti - požehnání rodiny!“ A co se nestalo… Vnučka, která mluví pěti jazyky, se mě ptala, co znamená to slovo požehnání. Ženská, která se domlouvá s různými mašinami, a takové slovo neužívá? Ztratilo se a přežívá snad jen - jako kdysi český jazyk - na okraji společnosti? V tu chvíli se mi v hlavě rozsvítilo! Ze světa nemizí jen rostliny a živočichové! Lidé, uvědomte si to! Ze světa mizí i slova a jejich významy!! Žádejte potom po takovém politikovi, aby byl skromný a pokorný sluha lidí, když neví, co to znamená!
   V jedné jihočeské galerii se v devadesáti procentech malůvek obírají dnešní malíři malováním lidských genitálií. Nám, obyčejným lidem po zhlédnutí takového „umění“ bývá těžko od žaludku. Ale ti hoši asi neslyšeli slovo nestoudnost! Naše chyba! Do takových galerií se neoblékejte do svátečního, ale jako do chléva!
   Krásné blondýnce se zdálo, že o ní svět málo ví. I usedla a sepsala spisek o výkonech, které jí byly nejbližší. Ani nemusela opustit postel. Svému spisku dala řízné jméno. Řekli byste, že novinové kritiky děvence vysvětlí, proč je lepší, aby rozmnožovací akt popisovali odborní lékaři, a nikoli ona. Její popisování toho dění připomíná slušným lidem zvrácenost a chlípnost, která snižuje lidskou důstojnost! Novináři - dělníci slova - však nemohou dopustit, aby vypadali nemoderně, „neprofesionálně“. Ve všech mně dostupných novinách prohlašovali kritici její „dílo“ za osobitý projev nekonformnosti a avantgardní způsob vyjádření. Doufejme jen, že se už vypsala ze všeho, co měla na srdci. Když však ani novináři neznají správná česká slova na označení nemravnosti, od koho můžeme čekat, že odsoudí tunelování, okrádání prostých lidí? Kdo potom vysvětlí těm různým podnikatelům a privatizátorům, co znamenají slova jako čest, pravdivost a obyčejná slušnost, když je sami neznají?
   Těm z nás, kteří nepoužíváme tolik cizích slov a i bez nich poznáme, „že král je nahý“, doporučuji, aby sami v sobě a ve svých rodinách znali pojmy: láska, laskavost, něha a také statečnost a poctivost. Lepší nový rok, přátelé…

Ludmila Svátková