PÁSKU STŘÍHAL MINISTR ministr Z.Škromach a starostka M.Štráchalová

   V pondělí 8. prosince 2003 byl onen slavnostní den, kdy pan Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí, přestřihl pásku a otevřel Domov seniorů ve Mšeně k užívání. Za krásného slunečného počasí se slavnostního otevření zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí v čele s ministrem, krajští zastupitelé, poslanci a senátoři, starostové okolních obcí, občané města a okolních obcí, dodavatel stavby, generální projektant, technický dozor investora a starostka města. Po slavnostním otevření následovala prohlídka celého areálu, při níž se pan ministr osobně přesvědčil o funkčnosti zvedáků v koupelnách imobilních klientů domova.

   Několik údajů z historie stavby:

1998 - předprojektová a projektová příprava včetně výkupu pozemků
prosinec 1998 - výběr dodavatele stavby 1. čtvrtletí 1999 - odvolávky uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
březen 1999 - rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 22. 3. 1999 - uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, předání staveniště a výstavba provázená nedostatkem plynulosti financování
prosinec 2003 - ukončení stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí s podmínkami shledaných nedodělků a termínem jejich odstranění 8. 12. 2003
- slavnostní otevření 15. 12. 2003 - nástup prvních 15 zaměstnanců
1. 1. 2004 - nástup zbývajících 20 zaměstnanců, během ledna 2004 - obsazení domova klienty

kapacita - 71 lůžek
vybavení - rehabilitace, kadeřnické a pedikérské služby, ordinace lékaře, bufet, prádelna, gastroprovoz, jídelna, hobby dílna
hodnota celého díla - cca 131 mil. Kč včetně předprojektové přípravy, vlastní stavba - 124 736 218 Kč včetně vybavení počet pokojů - 33 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových přízemí - 14 imobilních lidí ve dvou a jednolůžkových pokojích.

Marie Štráchalová