V letošním roce všechny přítomné, kteří se přišli podívat do mšenské sokolovny na čerta, anděla a Mikuláše, čekalo malé překvapení. Před příchodem obvyklé trojice se nedočkavým dětem, očekávajícím dárečky od Mikuláše, předvedly zajímavé pohádkové postavy. Bludičky, rusalky, mátohy a škrabinožky zatančili tanec z připravované pohádky : „O Jankovi a Jitřence a strašidýlkách“ od Boženy Němcové. Celé představení pohádky, kterou nastudovalo Nové divadlo Masarykova kulturního domu v Mělníce, uvidíte v lednu či únoru právě ve mšenské sokolovně.
   Po příjemném zpestření v úvodu Mikulášské nadílky přišli již na řadu tak očekávaní čerti, a nebylo jich málo, do ztemnělé sokolovny jich přiletělo rovných pět. Rozdováděné čertíky a vystrašené děti uklidnil až příchod Mikuláše a anděla, kteří s sebou přinesli sedm plných košů s dárky. A protože by na rozdávání tolika dárků hodným mšenským dětem jeden Mikuláš nestačil, i on si přivedl dva malé mikulášské pomocníky. Říkanky střídaly básničky, ti odvážnější zazpívali, někteří raději předvedli kotrmelec a všichni za předvedené výkony převzali dárečky z rukou Mikulášů. A ani letos nezapomněl ten nejsilnější z čertů odnést s sebou do pekla toho, jenž měl v knize hříchů nejvíce záznamů. Ostatní děti -„zlobilové“ se zajisté polepší a my se společně s nimi budeme těšit na příchod Mikuláše a jeho pomocníků i v příštím roce..

(neč)