Přehled památkově chráněných objektů ve Mšeně:
 

objekt

městské lázně

sousoší Panny Marie se sochami sv. Rocha a sv. Šebestiána

radnice

kostel sv. Martina

dům čp. 255
Švédský val
sokolovna čp. 22

skalní obydlí u vchodu do Debře

Seznam objektů navrhovaných k památkové ochraně:

Seznam objektů památkového zájmu:

© photo : J.Trevisan