Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu je do 28.2.2021. Po tomto datu nebudou popelnice bez platné nálepky vyváženy.