Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak učinili nejpozději do 28.2.2022. Po tomto datu nebudou popelnice bez platné nálepky vyváženy.