Vzhledem k tomu, že v k. ú. Chorušice došlo k výskytu ptačí chřipky, upozorňujeme chovatele drůbeže a ptactva, aby v případě zvýšené nemocnosti nebo úhynu kontaktovali krajskou veterinární stanici na tel. č. 720 995 204.