Našel se pes border teriér. Informace dostanete na MěÚ na tč. 315 693 121.