Parkujte ohleduplně

Žádám všechny návštěvníky našeho města, kteří k nám zavítají auty, aby využívali k jejich odstavení dostupné parkovací plochy, parkovali pouze na místech, kde jim to umožňuje zákon o provozu na pozemních komunikacích a respektovali stávající dopravní značení v našem městě. Jedná se především o náměstí Míru, kde neoprávněně parkující vozidla znemožňují průjezd autobusů - viz foto. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni přistoupit k odtahům vozidel. Chystáme pro vás v brzké době přehlednou mapu s vyznačením parkovacích ploch v našem městě. Děkuji za pochopení. Jiří Guttenberg - starosta města.