Zalesněný vulkanický čedičový suk (451 m). Dříve pálení dřevěného uhlí (německý název Kohlberg – česky zkomolen na Kolo). Výskyt náprstníku lékařského.