Obrovský převis severně od obce Obrok. Převis je otevřený do údolí, je přibližně 30m dlouhý a 10m vysoký. Na dně vyčnívá několik mohutných pískovcových kamenů. V písčité výplni se ojediněle objevují střepy po obyvatelích lužické kultury, kteří tyto převisy užívali jako ochranu před nepřízní počasí, když zde pásli svá stáda. V době pruských válek se zde ukrývalo obyvatelstvo z nedalekého okolí.