První zmínka o obci Řepín je z roku 1145, kdy Řepín patřil premonstrátům a byl jedním z jejich nejstarších majetků. Počátkem 13. století patřil Řepín řádu německých rytířů brzo po jejich příchodu do Čech. K dominantě obce patří kostel Panny Marie Vítězné z roku 1850 a v něm varhany, které postavil Josef Prediger ve spolupráci s řezbářskou dílnou Bušků, která zhotovila varhaní skříň. Kostel postavila majitelka panství Kněžna Rohanová. O Rohanech se hovořilo jako o dobrodincích chudého lidu. Od roku 1876 vlastnila řepínské panství c. k. Tereziánská akademie ve Vídni až do roku 1918. 

Součástí obce Řepína je Živonín. K pozoruhodnostem obce patří kaplička, která byla postavena roku 1864 na památku velkého krupobití z 13. června 1863. Obec Řepín-Živonín se nachází v severní části okresu Mělník, je převážně zemědělská.

V závěru druhé světové války v katastru obce operovala partyzánská skupina "Národní mstitel".

V obci se nachází:

  • Kostel Panny Marie Vítězné
  • Škola, školka
  • Pošta
  • Lékařská stanice
  • Dvě prodejny potravin v Řepíně
  • Jedna prodejna potravin v Živoníně
  • Tři pohostinství v Řepíně, jedno v Živoníně

Stránky obce - http://www.repin.cz