Zalesněný hřbet (387 m), 2 km jihovýchodně od Zakšína, nad údolím Liběchovky (relativní výška 145 m). Má skalnaté srázy a pískovcové věže. V místech, kde železitý pískovec až slepenec tvoří souvislou okrajovou náhorní desku, je možno pozorovat méně vyvinuté zárodečné formy „pokliček“. Horolezecké terény pískovcích. Dílčí výhledy do údolí Liběchovky a na okolní pahorkatinu.