Část Mělníka (165 m), 1,5 km severozápadně při stejnojmenném potoce a jeho ústí do Labe.
   Kostel sv. Vavřince a s přilehlým bývalým klášterem augustiniánů, založen r. 1263 v románském nebo přechodném slohu, vypálen husity a spolu s klášterem znovu postaven r. 1484 pozdně goticky, zbarokizován v 18. stol. Ze zařízení cenný pozdně gotický, oboustranně malovaný deskový obraz z roku 1530 od mistra I. W. (v sakristii), obraz na hlavním oltáři od J. H. Schönfelda z doby kolem r. 1660. Klášter zrušen v r. 1789. Rodný domek básníka Viktora Dyka.
   Množství průmyslových podniků.