Lesní vozová cesta, vytesaná v pískovcích, 2,5 km severozápadně od Mšena. Snad byla používána i Švédy ve třicetileté válce. Na stěnách  jsou patrné vrypy vydřené nákolníky projíždějících vozů, které si tak pomáhaly v brzdění. Z těchto stop je patrné, jak se cesta postupně v měkkém pískovci zahlubovala.

Průsečná skála