Pobořený kamenný statek, 0,5 km východně od silnice Kokořín, obec – Jestřebice. Rodiště básníka Josefa Bolemíra Nebeského (1818–1882), přítele Boženy Němcové. Pamětní deska (1956). Barokní špýchar.