Část bývalého okresního města (160 – 200 m), 2,5 km severozápadně od Mělníka. Jsou připomínány v r. 1364, v okolí nálezy ze starší doby kamenné (křemenné nástroje), na stráních vinice, několik průmyslových podniků.