Ves (340 m) 11 km jižně od Doks, na úbočí rokle, připom. ve 14. stol. Kostel sv. Vojtěcha vystavěn barokně v l. 1723–24 z nadace hraběnky Marie Markéty z Valdštejna. Barokní zařízení. Do zdi kostnice (na hřbitově vedle kostela) vsazeny dva náhrobní kameny pánů Berků a Hrzáňů s českými nápisy. Obecní úřad Doksy.