KADLÍN

Typická malá středočeská zemědělská vesnice nacházející se uprostřed mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. První písemná zpráva o Kadlínu pochází z roku 1346. Rovněž kostel Sv. Jakuba Většího je připomínán ve 14. století. Z historie je zajímavou skutečností fakt, že obec byla čtyři století rozdělena mezi dvě vrchnosti a toto rozdělení bylo ukončeno až v  roce 1849. Pilné ruce našich předků a úrodná půda byla v  minulosti zdrojem bohatství obce. Dnes je obec postižena hlubokým ekonomickým útlumem zemědělské výroby.

Období jak vypadala obec před sto a více lety, kdy byla plná lidí, práce a bohatého společenského života, Vám ukážeme v projektu zážitkové turistiky. S názvem ,,7 kadlínských zastavení“.

EXPOZICE VENKOVSKÉHO KOVÁŘE

Uvítame vás v obydlí venkovského kováře. Část expozice je získána od Jana Čákory a Jaromíra Hoška, pokračovatele kováře lešetínského. Kovářská kladiva, kleště, výheň i výrobky těmito nástroji stvořenými, připomenou klasické řemeslo této důležité postavy každé vesnice. Ve světnici kovářova žena uspává dítě, vaří, pere, suší léčivé rostliny a houby, vykonává veškeré domácí práce. Dříve tkala i látky, název vesnice Kadlín je odvozen od slova tkadlí. Prožijete chvilku pohody, která na vesnici dříve vládla a doufáme, že ji u nás najdete a budete se pro ni vracet..

EXPOZICE STARÉ SELSKÉ TECHNIKY

Stará selská technika, na které se mimo jiných řemeslníků venkovský kovář velkou měrou podílel, je umístěna na dvoře. Žebřiňáky, fasuňky, sáně tažené koňmi, kravami a voly, dnes v našich vsích nespatříte, zvuky koňských kopyt a rachocení okovaných povozů už neuslyšíte. V naší expozici si je můžete připomenout, usednout na slámu ucítit vůni země a plodin.

EXPOZICE MOTYČEK

Zdá se, že na obyčejné motyčce není nic zajímavého, ale má více než tisíciletou historii, po kterou se její podoba nezměnila. Protože se na její výrobě podílel také kovář, přijali jsme motyky pod naši střechu. Od motyky nalezené na Hradišti, přes muzeální kousek našich předků, k motykám z kovářské výhně, se dostanete až k zajímavé motyčce nynějšího 21. století. Přijďte si zakopat!

EXPOZICE POLNÍCH PLODIN

Motykou byla obhospodařována v dřívějších dobách většina polních plodin. Protože řadu z nich už neznáte, nabízíme Vám opětovné setkání s nimi. Při pohledu na obilniny, luštěniny, plody ve svých dlaních si uvědomíte jejich důležitost pro náš život. Součástí expozice je nářadí, které se k obdělávání půdy a sklizni používalo.

NAUČNÁ STEZKA HRADIŠŤ

Za vesnicí vede cesta na návrší Hradišť. Kadlín je zajímavou lokalitou travin a polních rostlin, nenápadných ale opomíjených. Proto jsme na této cestě připravili naučnou stezku, kde si rozšíříte vědomosti o rodné hroudě, světu samém pro sebe. Podřepnete do trávy, rozhlédnete se téměř z žabí perspektivy, uvidíte a uslyšíte řeč trávy, obilí, vánku a možná i cvrčka. Ulehnete a zatoužíte letět se stříbrným větrem třeba k nedalekému Bezdězu, který po shlédnutí naučné stezky uvidíte z naší Rozhledny Hradišť.

ROZHLEDNA HRADIŠŤ

Návrší nad vesničkou Kadlín na rozhraní Mělnicka a Mladoboleslavska vzniklo asi před 25 miliony let. Náhodné archeologické práce dokazují, že zde bývalo lidské sídliště již v mladší době kamenné, podle prof. Rudolfa Turka i sídliště keltské. Podle amatérského archeologa pátera Václava Krolmuse (kolem r. 1840) zde měli své božiště i obětiště pohané. Důkazem by mohly být zde nalezené lidské i zvířecí kosti, hliněné nádoby, mísy a klíny. V době Karla IV. byl Hradišť opevněn proti loupeživým rytířům. Nedaleko od vrcholu byl neznámými osídlenci vybudován rybník Nebešťák, který se naplňoval pouze deštěm. Byl vypuštěn před rokem 1900. Později byl na Hradišti čedičový lom. Těžba byla ukončena v roce 1890. V roce 1911 vybudovala obec Kadlín vodovod a postavila zde vodojem. Dnes se na Hradišť dostanete asfaltovou cestou z Kadlína, která byla vybudována v roce 2003. Současné zastupitelstvo rozhodlo o postavení vyhlídkové věže. Z Hradiště je za dobrého počasí vidět hora Říp, Bezděz s královským hradem, Ještěd, Chlum i věnec Krkonoš, prostě kraj praotce Čecha. Nadmořská výška Hradiště je 314,2m. Dnes mnozí návštěvníci tvrdí, že je zde kladná energie a chodí ji sem čerpat. Snad si tady odpočinete i vy a budete toto místo rádi navštěvovat.

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO

Na návrší uprostřed vesnice stojí kostel, dnes v barokní úpravě. Před branou vás uvítá torzo lípy, vysazené kolem roku 1400 a zvonice z počátku 16.století. Kostel je častým motivem na obrazech malířů a výtvarníků, kteří ve vsi nejen nacházejí inspiraci, ale dobré podmínky ke každoroční výstavám a přátelským setkáním.


Stránky obce: www.kadlin.cz