Chorušice (Gorušice) se poprvé připomínají okolo roku 1228 jako statek kláštera benediktínek u sv. Jiří v Praze. V současnosti v obci Chorušice žije trvale 460 obyvatel a obec se od roku 1960 skládá ze čtyř částí: Chorušic, Choroušek, Velkého Újezda a Zahájí. K obci přiléhá chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Na celém území obce je množství architektonických památek, od nejstaršího domu postaveného roku 1429, přes roubené chaloupky na Chorušické návsi, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, faru, rekonstruovaná selská stavení a mnoho dalších zajímavostí a v neposlední řadě všechny části obce nabízejí klidné a upravené životní prostředí. Obec Chorušice je členem Sdružení obcí Kokořínska.

Stránky obce : http://www.chorusice.cz