141 Liblice - Lhotka

Km

Místo 

Křížení tras

00,0

Liblice   

04,0

Hostín   

06,0

V Lukách 

0008

09,0

Hleďsebe   

11,0

Lhotka, žst. 

142