0060 Bělský okruh: (Bělá p. B.) - Bezděz - Březinka - Bělá p. B.

Km

Místo

Křížení tras

 Bělá p. B. - Bezděz viz 3045

00,0

Bezděz 

3045

02,5

Bělá p. B., žst. 

0061

05,5

Valdštejnsko   

09,5

Březinka 

0061

12,5

Plužná   

15,5

Čistecký důl   

16,5

Podolí   

21,5

Bělá p. B. 

3040