0058 Husí okruh: Pavličky - Skalka - Nad Lhotou - Pavličky

 Km

Místo 

Křížení tras 

 00,0 Pavličky 

0057

 05,0 Obrok   
 06,5 Domašice   
 10,5 Skalka 

0059

 14,5 Husa   
 19,0 Nad Lhotou 

0057

do Pavliček po 0057