0014 Bezdědice - Okna - Doksy

 Km

Místo 

Křížení tras

 00,0 Bezdědice, rozc.       
 01,0 Za Bezdědicemi 

0061

 

 
 02,0 Pankrác 

0061

 

 
 06,5 Okna       
 10,0 Obora       
 11,5 Doksy 

25

0015

3045