Historická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieSkalní kaplička v Boudecké rokliFaraonMěstský znak na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2017 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

TJ Sokol Mšeno


logo ČOS  Sokol ve Mšeně byl založen v roce 1865, jen tři roky po založení Sokola pražského, v době uvolnění po pádu Bachova absolutismu v Rakousku-Uhersku. Mšenská jednota je tak dnes nejstarší jednotou v župě Barákově. Malou skupinku zakladatelů vedl bratr František Stanislav Hulicius, významný mšenský rodák, jenž byl také prvním starostou jednoty. Podrobnosti z minulosti Sokola ve Mšeně můžete nalézt v kapitole Historie, která však obsahuje jen fragmenty, protože kompletní kroniky a záznamy se nedochovaly vinou několika velkých požárů a světových válek.

   Jednota je součástí České obce sokolské.Logo ČOSSokolský info server www.sokol.cz.

   TJ Sokol Mšeno dnes čítá kolem 300 členů a obhospodařuje budovu Budova sokolovny na nám. ve Mšeněsokolovny a dvě hřiště na vlastním pozemku za sokolovnou. Budova sokolovny je jediným větším sálem v okolí, slouží tedy kromě pravidelných sportovních aktivit i k účelům společenským (5-6 plesů v zimní sezoně) a kulturním (několik divadelních představení ročně), je k dispozici i ke komerčním pronájmům. Péče o tuto jedinečnou budovu z 20. let minulého století je jedním z hlavních úkolů, ale i starostí dnešního sokolstva. Antukový kurt za sokolovnou slouží pro volejbal, tenis a nohejbal, nové hřiště s povrchem ze štěrkové drtě (z r. 2003) převážně pro volejbal a nohejbal. V roce 2008 byla dostavěna lezecká stěna v sokolovně.
   Pestrá činnost TJ Sokol Mšeno se zaměřuje především na tělovýchovu a sport, ale i na kulturu a osvětu, se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Jednota je členěna do několika odborů a její činnost řídí volený výbor v čele se starostou. Podrobnosti o akcích, které pořádáme, můžete nalézt v oddílu Kalendář akcí na tomto portálu, nebo v naší sekci Akce a na nástěnce na sokolovně. Záznamy o již proběhlých akcích (i akcích z let nedávno minulých) naleznete v Elektronické kronice.

Nejbližší akce:

27.8. Mšenská padesátka - turistický pochod

27.8. Kokořínské roklinky - přespolní běh   - FB

Lezecká stěna - změna vstupu - uličkou a zezadu.
Turistická ubytovna v provozu.

 Možnost odpracování si brigádnických hodin pro aktivní členy - zde

Cvičení:

Pro děti a mládež - cvičení začne znovu v září

Pro dospělé i mládež
Úterý 19:00-19:30 Cvičení podle Jill (souvislé posilování) předcvičuje Květa Živná
Středa 18:00- 18:45 „Aby záda nebolela“ (protažení kloubů a svalů) předcvičuje Líba Bursová, info na tel. 736 130 836
Čtvrtek 19:00 - 20:00 Cvičení na velkých míčích předcvičuje Květa Živná

Pro členy jednoty zdarma, ostatní 50Kč/cvičení.

Lezení na umělé stěně (děti) - Úterý a Čtvrtek- 16:00 - 17:00 a 17:00 - 18:00 začátečníci a mírně pokročilí, Pátek - 17:00-19:00 pokročilí.


Náš spolek je otevřený všem, kteří sdílejí sokolskou myšlenku. Rádi vás přivítáme v našich řadách!

 

Závody pořádané naší jednotou :

Průběžné pořadí Mšenského přeboru v krosu (sešit MS Excel)Výsledné pořadí Mšenského přeboru v krosu - rok 2016  

  

   Posláním Sokola je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je, zejména mládež, k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, osobní skromnosti a kázni, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.