Mariánské sousoší na náměstí MíruNáměstí Míru ve MšeněOsvětlení nám. Mírupamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

TJ Sokol Mšeno


logo ČOS  Sokol ve Mšeně byl založen v roce 1865, jen tři roky po založení Sokola pražského, v době uvolnění po pádu Bachova absolutismu v Rakousku-Uhersku. Mšenská jednota je tak dnes nejstarší jednotou v župě Barákově. Malou skupinku zakladatelů vedl bratr František Stanislav Hulicius, významný mšenský rodák, jenž byl také prvním starostou jednoty. Podrobnosti z minulosti Sokola ve Mšeně můžete nalézt v kapitole Historie, která však obsahuje jen fragmenty, protože kompletní kroniky a záznamy se nedochovaly vinou několika velkých požárů a světových válek.

   Jednota je součástí České obce sokolské.Logo ČOSSokolský info server www.sokol.cz.

   TJ Sokol Mšeno dnes čítá kolem 300 členů a obhospodařuje památkově chráněnou budovu Budova sokolovny na nám. ve Mšeněsokolovny a dvě hřiště na vlastním pozemku za sokolovnou. Budova sokolovny je jediným větším sálem v okolí, slouží tedy kromě pravidelných sportovních aktivit i k účelům společenským (3-4 plesy v zimní sezoně) a kulturním (několik divadelních představení ročně), je k dispozici i ke komerčním pronájmům. Péče o tuto jedinečnou budovu z 20. let minulého století je jedním z hlavních úkolů, ale i starostí dnešního sokolstva. Antukový kurt za sokolovnou slouží pro volejbal, tenis a nohejbal, nové hřiště s povrchem ze štěrkové drtě (z r. 2003) převážně pro volejbal a nohejbal. V roce 2008 byla postavena lezecká stěna v sokolovně.
   Pestrá činnost TJ Sokol Mšeno se zaměřuje především na tělovýchovu a sport, ale i na kulturu a osvětu, se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Jednota je členěna do několika odborů a její činnost řídí volený výbor v čele se starostou. Podrobnosti o akcích, které pořádáme, můžete nalézt v oddílu Kalendář akcí na tomto portálu, nebo v naší sekci Akce a na nástěnce na sokolovně. Záznamy o již proběhlých akcích (i akcích z let nedávno minulých) naleznete v Elektronické kronice.

 
Nejbližší akce:

23.9. Drakiáda - od 17:00 na Větráku
28.9. Nohejbalový turnaj
28.10.
Běh Debří

Účast na cvičení je možná pouze splnění těchto podmínek (platí pro děti i dospělé):
- negativní PCR test mladší 7 dní
- negativní antigenní test mladší 72 hodin
-
ukončené očkování
- prodělaný Covid v posledních 180 dnech

PROSÍME VŠECHNY ČLENY O ZAPLECENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROK 2020 a 2021. 

Lezecká stěna v provozu.
Klíče budou vydávány pouze na zavolání (rezervace předem)
Hanka 777 862 331; Radka 777 872 331
 

Pro děti a mládež 
PROVOZ ŽÁKOVSKÝCH ODDÍLŮ začne v pondělí 20.9.2021
Přihlášky v kanceláři ZŠ u H. Nečasové nebo u vedoucích oddílu (přespolní), lezecký oddíl je možno navštěvovat pouze 1 den !!!

Pro členy jednoty zdarma, ostatní 30 Kč/cvičení.

Pro dospělé i mládež
Pondělí, úterý, středa 19:00-19:40 Kondiční cvičení, kruhové tréninky (Nečasová)
Úterý 19:00-19:30 Kondiční cvičení, posilování předcvičuje Květa Živná
Středa 18:00-19:00 „Aby záda nebolela“ (protažení kloubů a svalů) předcvičuje Líba Bursová, info na tel. 736 130 836
Čtvrtek 18:00-18:45 Kondiční cvičení, kruhové tréninky (Nečasová)
Čtvrtek 19:00-20:00 Kondiční cvičení, posilování předcvičuje Květa Živná

Pro členy jednoty zdarma, ostatní 50 Kč/cvičení.

Lezení na umělé stěně (děti) - Úterý, Čtvrtek nebo Pátek - 16:00 - 18:00.  

Sportovní činnost dětí a mládeže byla v letech 2016 a 2017 spolufinancována z projektu Program VIII z MŠMT, v celkové částce 315 000,-Kč, v letech 2019 a 2020 z Projektu Můj klub a dotace Města Mšena.


Náš spolek je otevřený všem, kteří sdílejí sokolskou myšlenku. Rádi vás přivítáme v našich řadách!

 

Závody pořádané naší jednotou :

Průběžné pořadí Mšenského přeboru v krosu (sešit MS Excel)Výsledné pořadí Mšenského přeboru v krosu - rok 2016  

Ceny na závody byly pořízeny z grantu města Mšena.

  

   Posláním Sokola je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je, zejména mládež, k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, osobní skromnosti a kázni, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.