Vážení občané,

svoz hnědých popelnic bude zahájen v 16. týdnu, konkrétně 14.4.2020. Bude probíhat vždy v sudých týdnech v úterý, v liché úterky svážíme plasty a papír v pytlích.

Bioodpad nevhazujte do nádob v plastových sáčcích, jak se už bohužel místy děje !

Svoz bioodpadu probíhá zdarma, o nádobu můžete požádat na radnici telefonicky.

Martin Mach
starosta