Pohled na Mšeno od severuSkramoušŠkolaSkalní kaplička v Boudecké rokli

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Úřední deska


Výzva k podání nabídek - zateplení MŠ Mšeno
[04.04.2011] 

  OPŽP

Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku

zadavatel: Město Mšeno
sídlo: náměstí Míru 1
IČ: 00237078
DIČ: CZ002370782
statutární zástupce: Ing. Martin Mach – starosta města
tel.: +420 315 693 121

oznamuje tímto vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku zadanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno – Zateplení objektu

Předmět zakázky:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka stavebních prací, spojených s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budov mateřské školky na adrese Havlíčkova 273, 277 35 Mšeno, které spočívají především v zateplení obvodového pláště budovy (fasáda, střecha) a výměně výplní otvorů.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) činí 3 500 000,- Kč.

Zakázka je financována z Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

Poskytování zadávací a projektové dokumentace:

Písemnou žádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v elektronické podobě na CD je nutno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je třeba podat a dokumentaci si vyzvednout na adrese:

ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.

Thákurova 531/4

160 00 Praha 6 - Dejvice

a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 – 17:00 hod., za poplatek 1 000,- Kč vč. DPH, případně lze dokumentaci zaslat poštou po prokázání uhrazení výše uvedeného poplatku. Platbu lze provést hotově, příp. bezhotovostní platbou na č. účtu: 35-9972770297/0100. Zadávací a projektová dokumentace v elektronické podobě na CD bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá a předloží doklad o úhradě.

Termín a místo pro doručení nabídek:

Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne 19.4.2011. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.4.2011 v 9.00 hod. Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno – Zateplení objektu“ „NABÍDKA – NEOTVÍRAT!“. Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele: Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno.

V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na tel. č.: 270 003 311 nebo 270 003 302.

Zadávací dokumentace (dokument MS Word)Zadávací dokumentace (199.0 KB)


Oslovené firmy: Stavební společnost Guttenberg s.r.o., Mělník, Fryč a spol., Mělník, REVITA G a.s., Praha 1, Konstruktis - vyšší dodavatelství staveb, a.s., Praha 10, Trigon MB s.r.o., Kosmonosy.

Doručené nabídky: Trigon MB s.r.o., JAPIS s.r.o., Stavební společnost Guttenberg s.r.o., Arteso spol. s r.o..

Hodnotící komise: Jiřina Maksimová, Ing. Martin Mach, Bc. Michal Havel, Ing. Martin Vydra, Markéta Řeháčková.

Závěr: firma Trigon MB s.r.o. nevyhověla zadání a nebyla hodnocena. Podala námitku, které nebylo vyhověno.

Hodnocení :

Uchazeč

výše nabídkové ceny

záruka

body - cena

body - záruka

body suma

pořadí

Guttenberg

4 020 541,77

40

90,00

6,67

96,67

1

Arteso

4 209 460,00

12

85,96

3,00

88,96

2

Japis

4 837 023,59

0

74,81

0,00

74,81

3

Komise doporučila uzavření smlouvy s firmou Stavební společnost Guttenberg s.r.o., která se však vzdala práva uzavřít smlouvu (odstoupila). Smlouva byla dne 15.6.2011 uzavřena s firmou další v pořadí - Arteso spol. s r.o.