Obřadní síň radnicePamětní deska dr.J.Píče na radniciVítejte ve MšeněRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René Volfík

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Úřední deska


Výzva k podání nabídek - změna vytápění MŠ Mšeno
[20.01.2011] 

 

Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku

zadavatel: Město Mšeno
sídlo: náměstí Míru 1
IČ: 00237078
DIČ: CZ002370782
statutární zástupce: Ing. Martin Mach – starosta města
tel.: +420 315 693 121

oznamuje tímto vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku zadanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno

Předmět zakázky:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem plnění je změna zdroje vytápění v objektu mateřské školy Mšeno, ul. Havlíčkova č.p. 273. Stávající systém vytápění nahradí teplovodní otopná soustava s deskovými radiátory. Novým zdrojem tepla bude venkovní tepelné čerpadlo vzduch-voda. Předmětem zakázky jsou dále související stavební práce, elektroinstalace a instalace regulace otopné soustavy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) činí 2 500 000,- Kč.

Zakázka je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

Poskytování zadávací a projektové dokumentace:

Písemnou žádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v elektronické podobě na CD je nutno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je třeba podat a dokumentaci si vyzvednout na adrese:

ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.

Thákurova 531/4

160 00 Praha 6 - Dejvice

a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 – 17:00 hod., za poplatek 1 000,-Kč vč. DPH, případně lze dokumentaci zaslat poštou po prokázání uhrazení výše uvedeného poplatku. Platbu lze provést hotově, příp. bezhotovostní platbou na č. účtu: 35-9972770297/0100. Zadávací a projektová dokumentace v elektronické podobě na CD bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá a předloží doklad o úhradě.

Termín a místo pro doručení nabídek:

Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne 4.2.2011. Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.2.2011 v 12.00 hod. Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno –Tepelná čerpadla“ „NABÍDKA NEOTVÍRAT!“ Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele: Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno.

V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na tel. č.: 270 003 311 nebo 270 003 302.

Zadávací dokumentace (dokument MS Word)Zadávací dokumentace 161.5 KB


Oslovené firmy: MasterTherm, s.r.o., Praha – Chýně, CLIMATEC Group, a.s., Praha 10, KUFI INT, s.r.o. divize AC Heating, Plzeň, SOL CZ s.r.o., Humpolec, Ermont spol. s.r.o., Hlinsko, Tepelná čerpadla AIT, s.r.o., Brno.

Doručené nabídky: Trigon MB, s.r.o., Kosmonosy, SOL CZ, s.r.o., Kly, TEP Jablonec, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou, S.V.A., spol. s r.o., Praha 4.

Hodnotící komise: Jiřina Maksimová, Ing. Martin Mach, Bc. Michal Havel, Ing. Martin Vydra, Markéta Řeháčková.

Závěr: žádná z nabídek nedodržela podmínky zadávací dokumentace.

Rada města zrušila výběrové řízení usnesením č. 10 ze dne 23.3.2011 a vypsala nové.