Večer před kostelem sv. MartinaOlešnoNáměstí Míru panoramatickyVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2019 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zeptejte se


25.01.2013 / Městský úřad
Otázka: Ing. Martin Mach
Městský úřad Mšeno
nám. Míru 1
277 35 MŠENO
Mšeno   21.1.2013
Věc: Vyjádření ke Studii regenerace Mělnické ulice ve Mšeně.
K dokumentaci Studie regenerace Měnické ulice ve Mšeně, máme následující připomínky.
1. Výsadba stromu a umístění lavičky před dům č.p. 250 a č.p. 251.
Tato lavička bude plánovaným umístěním bránit vjezdu a výjezdu nákladních vozidel do domu č.p. 248 a č.p. 250 při dovozu uhlí a nákladního auta v osobním vlastnictví. Dále by došlo k totožné situaci, jako u domů  č.p. 266 a č.p. 265(u kostela),kde je omezen novou úpravou vjezd na pozemky těchto objektů.Obáváme se i zvýšení hluku z těchto prostor, zcela dostačuje hluk  ozývající se z druhé strany domu č.p. 250 -  zahradní restaurace Obecník.
2. Umístění odpočívadla a artefaktu – socha koně.
Artefakt je umístěn v centrální části v budoucnu nejmenovaného Václavského náměstí a má být  doplněn  výsadbou soliterního stromu. Důvodem této připomínky je nepřehledné vyjíždění vozidel z domů č.p. 248, č.p. 250, č.p. 251, č.p. 252. Č.p.253, č.p. 254, č.p. 255 a č.p. 260. Dalším důvodem pro zrušení plánovaného umístění odpočívadla a artefaktu se sochou koně, je umístění restaurace Obecník se zahradní restaurací. V současnosti totiž, tedy ještě před výstavbou odpočívadla, dochází ke znečišťování okolí, k fyzickým potyčkám, o čemž svědčí i zásahy Policie ČR, natož po umístění  jmenovaných prvků.
Solitera  stromu má být umístěna v betonové nádobě, strom je třeba  stříhat „na hlavu“, musí se často zalévat pitnou vodou a hnojit. Domníváme se, že tímto dochází ke zbytečnému čerpání finančních prostředků města Mšena.
Pozn:O to samé se jedná na náměstí Míru, kde  jsou  zasázeny nevhodně vybrané solitéry stromů (lípa, kaštan).

3. Pokrytí vozovky kamennou dlažbou, čedičová nepravidelná (kočičí hlavy) v centrální části
„ Václavského náměstí.“
Domníváme se, že druh vybrané dlažby je nebezpečný svým kluzkým povrchem pro občany obecně, zejména pak pro nemocné, špatně chodící a občany, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík.  
Pozn:jmenovaná plocha nebyla v historii pokryta tímto povrchem a to bez ohledu na charakter pozemku,  ať  byl prostor pojmenován ulicí nebo náměstím.
4. Po zrušení benzinové pumpy, která byla z bezpečnostních důvodů přemístěna k tzv. Najmanově stodole, zůstaly v zemi nádrže na pohonné hmoty. Pakliže byly nádrže odborně zlikvidovány, žádáme o písemné sdělení, jak a kdy došlo k jejich likvidaci. V opačném případě by tato skutečnost jejich  umístění,  mohla být pro občany nebezpečná, vzhledem k plánovaným úpravám a zásahům do prostoru.
5. Nesouhlasíme s přemístěním sochy F. Palackého před dům č.p. 241 a výsadbou solitéru stromu opět umístěného do betonové nádoby. Pokud je v zájmu úřadu zachovat starý ráz města, je pak zcela nadbytečné sochu z původního místa přemisťovat. Vedle zvoničky stojí více než 100 let.  Není nám dále jasné, proč zmíněné místo nazýváte modlitebnou, se kterou zvonička nemá co společného. Vaše tvrzení o tom, že socha bude stát u Palackého ulice je mylné, poněvadž ulice Palackého se nachází v jiné části města Mšena.
6. Parkoviště před č.p. 250 je umístěno přímo u vozovky, která nemá požadované parametry silnice II. třídy. Pokud bude parkoviště aut kolmo k č.p. 250, budou poškozovat omítku domu výfukové nečistoty. Toto se v minulosti stávalo.
7. Pokud chcete dostat zeleň na Václavské náměstí, můžete stromy  umístit na původní místo a to před č.p.523, č.p. 254, č.p. 255. V minulosti tam byly vysázeny sakury.
8. Upozorňujeme na fakt, že před samotnou regenerací Mělnické ulice ve Mšeně by mělo dojít nejprve k uložení kabelů elektrické energie a telefonních kabelů do země. Tyto kabely hyzdí již nyní současný ráz ulice.

Věříme, že na naše důvodné připomínky při realizaci regenerace města Mšena, konkrétně Mělnické ulice, bude brán zřetel.

Václava Pelikánová  ( roz. Marečková )
Mělnická 250
277 35 Mšeno
Za majitele domů  č.p.248, č.p.250, č.p.251 


Pelikánová V.

Odpověď:

Dobrý den,

děkuji za Vaše připomínky, které jste již před časem doručila na úřad - budou řádně projednány zastupitelstvem. Tato rubrika, jak již název napovídá, je určena na dotazy.

S pozdravem

M.Mach

starosta 

Reakce: žádná reakce

Předmět:
Jméno:
E-mail :

šestplusdva=