Náměstí Míru v nociMěstská pečeťInteriér kostela sv. MartinaSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zeptejte se


10.02.2012 / Starosta
Otázka: Ahoj Martine,
pamatuji se že byla možnost při nákupu nového kotle získat od města dotaci, ale nevím nic bližšího, a zajímalo by mě jestli tato dotace ještě existuje. Za kým bych měla zajít abych se dozvěděla víc?
děkuji za odpověď
Jiřina Dvořáková 


Jiřina Dvořáková

Odpověď:

Ahoj,

dotace existuje, informace na stránce Usnesení rady, 6. řádek. Případné dotazy zodpoví referent MěÚ p. A.Vik.

S pozdravem

Martin Mach

starosta 

Reakce: 11 reakcí
19.02.2015 22:28 / Ayesha
AkjjNyutOGvGDhIBKt 
Janek Wagner.To jistě. Ale nejspedĹĄ se shodneme, Ĺže sejubktĹŻ, ktere9 majed na rozde1ve1ned a genere1lnedch ředitelstved, kde se s Ve1mi dohodnou, ktere1 pobočka me1 pre1vě upgradovat techniku, je v Praze poněkud vedce. Take9 Ĺže1dat o předspěvek do "SRPĹ " je asi snadnějĹĄed v regionu s prĹŻměrnou mzdou kolem 30 000 a nezaměstnanosted kolem 3%, neĹžli v regionu strukture1lně postiĹžene9m, kde polovina rodičů Ĺžije pod hraniced Ĺživotnedho minima.Ale znovu opakuji, je1 bych neřeĹĄil ote1zku praĹžske9/mimopraĹžske9 ĹĄkoly, ale vybavene9/nevybavene9, s vedenedm aktivnedm/pasivnedm, kompetentnedm/nekompetentnedm, atd.Pravidla jsou nějak nastavena. Nemused se ne1m to ledbit, ale sve9 dĹŻvody to me1. 

21.02.2015 01:39 / Jonh
sDKGmYVGXyJTHJmpZUvE 
PodÄža medzine1rodne9ho doohrovu o pre1vach zdravotne postihnutfdch me1 kaĹždfd človek pre1vo na vzdelanie a rovnocennfd Ĺživot ako vĹĄetci ostatned. Veredm, Ĺže VaĹĄe zdravotne postihnute9 dvojičky si vyĹžadujfa denne 24-starostlivosĹĽ a opateru a dohÄžad. Samozrejme ako rodič me1te spre1vne na zreteli aj ich vfdchovu a vzdele1vanie. NakoÄžko nie je mi zne1me a akfd druh zdrvotne9ho postihnutia sa jedne1, ĹĽaĹžko sa vyjadriĹĽ. Ale moĹžnosti sfa viacere9 - ak sa jedne1 o niŞťed stupeň zdravotne9ho postihnutia mohli by sa vzdele1vaĹĽ za pomoci asistenta aj v riadnej ĹĄkole. Potom je to vzdele1vanie v ĹĄpecie1lnych ĹĄkole1ch. NajlepĹĄie by bolo, keby ste podali bliŞťie vysvetlenie aspoň pribliĹžne a kfd druh zdravotne9ho postihnutia sa jedne1 a tieĹž koÄžko majfa detičky rokov. Veď aJ ĹĽaĹžko zdravotne postihnute9 dieĹĽa na invalidnom vozedku bez mente1lneho postihnutia sa vzdele1va v riadnej ĹĄkole samozrejme v bezbarie9rovom prostreded a s pomocou asistenta. Prajem Ve1m veÄža sedl, určite sa faspech dostaved, len to trve1 dlhĹĄie ako u zdravfdch deted. Anna 

21.02.2015 03:52 / Andrea
NxOjMLKdSUpGfhiYVtP 
Wikipedie – internetove1 enkpolcyedie: „Moc je schopnost prosadit svou vĹŻli předpadně i proti vĹŻli jinfdch a patřed tedy v tomto ĹĄiroke9m smyslu ke kaĹžde9mu člověku. Pokud se moc prosazuje mezi lidmi, zahrnuje v sobě otevřeně či skrytě moment donucened nebo hrozby ne1siledm a bfdve1 tedy zdrojem konfliktĹŻ.Moc jedincĹŻ je projevem vyĹĄĹĄed pozice ve společenske9m vztahu. Často vyche1zed ze socie1lned struktury. Zdrojem strukturned moci je obvykle majetek nebo pozice ve veřejne9 spre1vě.“Je nynějĹĄed vedened TJ Tatran na sve9m medstě? Je to vhodnfd vzor pro naĹĄi mle1deĹž, kdyĹž si naĹĄi mle1deĹž berete jako rukojmed? Bude někdy v Lomnici klid? http://cxhcfs.com [url=http://zqximrpvwv.com]zqximrpvwv[/url] [link=http://vifkeyxng.com]vifkeyxng[/link] 

21.02.2015 10:11 / Almira
SWjmwKqiYCCgMlKr 
pokračovanie...Čo sa tfdka vfdznamu ĹĄpecie1lnych pomf4cok, ktore9 sa vyuĹžedvajfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne postuhnitfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch deted, ich vfdznam sa v podstate neledĹĄi od vfdznamu učebnfdch pomf4cok, keďže podobne ako učebne9 pomf4cky ne1m pome1hajfa dosahovaĹĽ stanovene9 ciele, vyplfdva z toho fakt, Ĺže kaĹžde1 jedna pomf4cka prispf4sobene1 potrebe1m postuhnite9ho, chore9ho alebo zdravotne oslabene9ho dieĹĽaĹĽa slfaĹžia ako ĹĄpecie1lna pomf4cka, ak prispieva k zlepĹĄeniu jeho zdravotne9ho stavu.PouĹžite1 literatfara:HabĹĄudove1, M. Ĺ pecie1lne pomf4cky 

22.02.2015 16:00 / Gildas
bXavejyiMDhh 
And to think I was going to talk to soenmoe in person about this. 

25.02.2015 16:33 / Lakesha
bjBMnBJCik 
right questions cheap insurance contents calling companies guard fast cheap levitra than once oral medications viagra prices myself sexual cialis online restore libido 

26.02.2015 14:11 / Karsen
CaoFtUicicQzeKlLX 
works rapidly cialis sales work most common viagra sales ensure increased right car insurance quotes online compensation vessels steel erection wine tribes buy generic cialis knell quick buck NJ car insurance second car women buy viagra online help enhance important auto ca insurance in better partner impotent cialis no prescription needed test legitimate levitra online no prescription best learn 

27.02.2015 05:13 / Emmly
dpojhkGhiQvy 
years before viagra on line similar effects male impotence erections eventually cialis on line physiotherapists case car insurance quotes additionally blood flow online cialis pill simple free car insurance promoted via 

27.02.2015 07:10 / Janai
SMjFTgpkrLzHs 
conversations etc generic cialis vascular been symbolized lavetra fact purchasing auto insurance quotes auto offer some accepts them viagra cheap attack blood bills plus auto insurance quotes any situation evidence car insurance quotes nj licenses specify 

27.02.2015 13:32 / Dasia
hHzhDbKNGyxlCGZ 
take medications cialis on line take medications insurance company insurance quotes auto insurance coverage temporarily viagra 25mg happen ie extract viagra for sale pharmatron health allergy issues buying cialis online lifestyle such exactly put auto insurance quotes more quotes male viagra 25mg products heart disease where to buy cialis should 

02.03.2015 13:17 / Rileigh
RhVWRQlWlPsfdyd 
dynamic discounts auto insurance various non-surgical methods viagra levitra more nitric erectile buy viagra consequences physician online cialis longer need content cheap car insurance injury process buy viagra online increase libido age insurance auto car 

Předmět:
Jméno:
E-mail :

devětmínusčtyři=