OlešnoSedlecMěstské lázně - koupalištěBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zeptejte se


04.03.2013 / Městský úřad
Otázka: Dobrý den, dostala se ke mně informace o sbírce na pamětní desku. Ne od města, které ji pořádá, ale přišla od manžela a evang.faráře. Pamětní deska mi připadá smysluplná a oslovil mě i článek v novinách od Michala Šimka. Je smutné, že se na lidi s takovým osudem zapomíná. Rádi za firmu Terko přispějeme. Cílem sbírky by mělo být vybrat co nejvíce darů, aby akce nezatížila tolik městský rozpočet (jistě je z něj stále co platit)?  Nebylo by vhodné oslovit přímo a konkrétně mailem všechny mšenské podnikatele? Třeba to máte v plánu, jen mne to napadlo, když jsem o tom přemýšlela...Jistě by se tak vybralo víc, ne všichni slyší rozhlas, čtou noviny a sledují aktuality na stránkách města...navíc ve sbírkách nejlépe funguje osobní oslovení :-) A když už píšu - děkuji celému úřadu za vstřícné jednání a přeji hodně úspěchů nejen v této akci! Ilona Hulínová 

Ilona Hulínová

Odpověď:

Dobrý den,

děkuji za Váš zájem, vyhlášení sbírky a soutěže o návrh byly prvním krokem, dalším bude širší propagace myšlenky a sbírky - předpokládám článek do příštích Mšenských novin a další formy komunikace, možná využijeme i Vámi navrhované přímé oslovení.

S pozdravem

Martin Mach

starosta 

Reakce: žádná reakce

28.02.2013 / Městský úřad
Otázka: mohu poprosit o e-mail na redakci Mšenských novin ? na Vašem webu je adresa: noviny@mestomseno.cz, ale e-maily se na ní nedají doručit. děkuji 

Sergej Rynitris

Odpověď:

Dobrý den,
adresu na Mšenské noviny máte správnou a dle našeho dnešního testu funguje.

tajemnice 

Reakce: 1 reakce

28.02.2013 / Městský úřad
Otázka: dobrý den, před časem jsem zde vznášel dotaz ohledně černé skládky pod obcí Tajná (skládka je zde: http://www.mapy.cz/#t=s&x=14.680794&y=50.417910&z=18&l=15&umc=9hnZaxZqef&uml=Str%C3%A1nka%2C%20okres%20M%C4%9Bln%C3%ADk&u=u).
http://www.uloz.to/8706736/celkovy-pohled-jpg
http://www.uloz.to/8706737/celkovypohledii-jpg
http://www.uloz.to/8706738/hornicast-jpg
http://www.uloz.to/8706739/spoadni-cast-jpg

dle informace obce Stránka ( http://www.oustranka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=460&Itemid=31 ) by mělo dojít k likvidaci této černé skládky. Dle mého názoru by skládku na své náklady měl likvidovat člověk, který tam odpad celé roky přes plot své zahrady házel (skládka je přístupná jen z jednoho pozemku). Namáte někdo prosím kontakt na majitele přilehlého pozemku ? rád bych ho v této záležitosti kontaktoval. Připadá mi absurdní, aby po těchto lidech, kteří mají svou zahrádku vypiplanou a za plotem kam nevidí tvoří stráně odpadu odpad uklízela obec za obecní peníze...
S.R. 


Sergej Rynitris

Odpověď:

Vážený pane,
stejně jako před časem Vám odpovídáme stejně: můžete se obrátit na Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí, který má v kompetenci přenesenou působnost v této oblasti a na obec, na jejímž území se černá skládka nachází. Bohužel, Městský úřad Mšeno výkon přenesené působnosti v této oblasti neprovádí.

tajemnice 

Reakce: žádná reakce

19.02.2013 / Městský úřad
Otázka: Dobrý den, všem zájemcům posílám zajímavý odkaz na on-line mapku zimní údržby komunikací v našem regionu - http://www.ecsinvention.cz/sypace/sypace.asp?detail=6&z=atl&interval=2 

Václav Novák

03.02.2013 / Městský úřad
Otázka: Ahoi, ich bin auf der Suche nach meinen tcheschishen Wurzeln.Mein Großvater war Josef Wenzel Sestak, geboren 1887 in Mscheno/Lösnen.Können Sie mir helfen?Tel.: 0177/2648916. Vieln Dank, Constanze Kessler  

Constanze Kessler

Odpověď:

Tazatelce bylo odpovězeno na e-mail.

starosta 

Reakce: žádná reakce

31.01.2013 / Starosta
Otázka: Pane starosto ,

byl by velký problém zveřejňovat jednotlivá čísla Mšenských novin na webu města v PDF. formátu , tak aby bylo vidět jak reálně noviny vypadají ?
Mimo to ,že to bývá běžné, myslím si , že inzerentům by se tato varianta oproti stávající zamlouvala více.
Díky za odpověď 


Renata šimíčková

Odpověď:

Dobrý den,
po zajištění komprese PDF souboru na snesitelnou velikost to problém nebude, již brzy takto zveřejníme lednové číslo a dále budeme vždy zveřejňovat HTML i PDF verzi. HTML verze je nutná z pohledu internetového vyhledávání.

S pozdravem

Martin Mach

starosta 

Reakce: 1 reakce

29.01.2013 / Městský úřad
Otázka: Zajímali by mě ceny tko a do kdy se musí zaplatit. Na stránkách jsou staré informace. Děkuji.  

Jméno

Odpověď:

Dobrý den,
platné ceny TKO jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce města Mšena č. 7/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad. Vyhlášku najdete v rubrice Město Mšeno - Vyhlášky.

tajemnice 

Reakce: žádná reakce

25.01.2013 / Městský úřad
Otázka: Ing. Martin Mach
Městský úřad Mšeno
nám. Míru 1
277 35 MŠENO
Mšeno   21.1.2013
Věc: Vyjádření ke Studii regenerace Mělnické ulice ve Mšeně.
K dokumentaci Studie regenerace Měnické ulice ve Mšeně, máme následující připomínky.
1. Výsadba stromu a umístění lavičky před dům č.p. 250 a č.p. 251.
Tato lavička bude plánovaným umístěním bránit vjezdu a výjezdu nákladních vozidel do domu č.p. 248 a č.p. 250 při dovozu uhlí a nákladního auta v osobním vlastnictví. Dále by došlo k totožné situaci, jako u domů  č.p. 266 a č.p. 265(u kostela),kde je omezen novou úpravou vjezd na pozemky těchto objektů.Obáváme se i zvýšení hluku z těchto prostor, zcela dostačuje hluk  ozývající se z druhé strany domu č.p. 250 -  zahradní restaurace Obecník.
2. Umístění odpočívadla a artefaktu – socha koně.
Artefakt je umístěn v centrální části v budoucnu nejmenovaného Václavského náměstí a má být  doplněn  výsadbou soliterního stromu. Důvodem této připomínky je nepřehledné vyjíždění vozidel z domů č.p. 248, č.p. 250, č.p. 251, č.p. 252. Č.p.253, č.p. 254, č.p. 255 a č.p. 260. Dalším důvodem pro zrušení plánovaného umístění odpočívadla a artefaktu se sochou koně, je umístění restaurace Obecník se zahradní restaurací. V současnosti totiž, tedy ještě před výstavbou odpočívadla, dochází ke znečišťování okolí, k fyzickým potyčkám, o čemž svědčí i zásahy Policie ČR, natož po umístění  jmenovaných prvků.
Solitera  stromu má být umístěna v betonové nádobě, strom je třeba  stříhat „na hlavu“, musí se často zalévat pitnou vodou a hnojit. Domníváme se, že tímto dochází ke zbytečnému čerpání finančních prostředků města Mšena.
Pozn:O to samé se jedná na náměstí Míru, kde  jsou  zasázeny nevhodně vybrané solitéry stromů (lípa, kaštan).

3. Pokrytí vozovky kamennou dlažbou, čedičová nepravidelná (kočičí hlavy) v centrální části
„ Václavského náměstí.“
Domníváme se, že druh vybrané dlažby je nebezpečný svým kluzkým povrchem pro občany obecně, zejména pak pro nemocné, špatně chodící a občany, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík.  
Pozn:jmenovaná plocha nebyla v historii pokryta tímto povrchem a to bez ohledu na charakter pozemku,  ať  byl prostor pojmenován ulicí nebo náměstím.
4. Po zrušení benzinové pumpy, která byla z bezpečnostních důvodů přemístěna k tzv. Najmanově stodole, zůstaly v zemi nádrže na pohonné hmoty. Pakliže byly nádrže odborně zlikvidovány, žádáme o písemné sdělení, jak a kdy došlo k jejich likvidaci. V opačném případě by tato skutečnost jejich  umístění,  mohla být pro občany nebezpečná, vzhledem k plánovaným úpravám a zásahům do prostoru.
5. Nesouhlasíme s přemístěním sochy F. Palackého před dům č.p. 241 a výsadbou solitéru stromu opět umístěného do betonové nádoby. Pokud je v zájmu úřadu zachovat starý ráz města, je pak zcela nadbytečné sochu z původního místa přemisťovat. Vedle zvoničky stojí více než 100 let.  Není nám dále jasné, proč zmíněné místo nazýváte modlitebnou, se kterou zvonička nemá co společného. Vaše tvrzení o tom, že socha bude stát u Palackého ulice je mylné, poněvadž ulice Palackého se nachází v jiné části města Mšena.
6. Parkoviště před č.p. 250 je umístěno přímo u vozovky, která nemá požadované parametry silnice II. třídy. Pokud bude parkoviště aut kolmo k č.p. 250, budou poškozovat omítku domu výfukové nečistoty. Toto se v minulosti stávalo.
7. Pokud chcete dostat zeleň na Václavské náměstí, můžete stromy  umístit na původní místo a to před č.p.523, č.p. 254, č.p. 255. V minulosti tam byly vysázeny sakury.
8. Upozorňujeme na fakt, že před samotnou regenerací Mělnické ulice ve Mšeně by mělo dojít nejprve k uložení kabelů elektrické energie a telefonních kabelů do země. Tyto kabely hyzdí již nyní současný ráz ulice.

Věříme, že na naše důvodné připomínky při realizaci regenerace města Mšena, konkrétně Mělnické ulice, bude brán zřetel.

Václava Pelikánová  ( roz. Marečková )
Mělnická 250
277 35 Mšeno
Za majitele domů  č.p.248, č.p.250, č.p.251 


Pelikánová V.

Odpověď:

Dobrý den,

děkuji za Vaše připomínky, které jste již před časem doručila na úřad - budou řádně projednány zastupitelstvem. Tato rubrika, jak již název napovídá, je určena na dotazy.

S pozdravem

M.Mach

starosta 

Reakce: žádná reakce

13.01.2013 / Městský úřad
Otázka: Dobrý den, jaký je seznam plesů na rok 2013? :) 

Havláková

Odpověď:

Dobrý den,
termíny plesů jsou v "kalendáři akcí" v rubrice Život ve městě.

tajemnice 

Reakce: žádná reakce

13.01.2013 / Městský úřad
Otázka: Dobrý den,chtěl bych se zeptat jak se u vás platí poplatky za odvoz odpadu jestli je platí každá osoba nahlášená v bytě kde má trvalé bydliště nebo majitel bytu za celý byt zvlášt ?? ženě říkali že prý se platí za byt a ne za každou osobu co v něm přebývá.Jde o to že žena v bytě nebydlí ale má tam trvalý pobyt který si tam musí nechat jelikož bydlíme spolu v nájmu kde jí trvalý pobyt nenapíší
Děkuji
A pokud ano mohla by jste mi napsat jestli tam není nějaký dluh ohledně plateb za popelnice jedná se o Andreu Kulštejnovou v ulici Zahradní 275,Mšeno
Děkuji 


Zdenek Luksa

Odpověď:

Dobrý den,
podle platných obecně závazných vyhlášek města Mšena platí za zbytkový (vytříděný) odpad osoby, které vlastní nemovitost a osoby, které se ve městě (a jeho částech) zdržují - bydlí. Nemáme zaveden "místní poplatek", kde platí všichni, kteří jsou v obci trvale hlášení, ale "poplatek", který platí jen ti občané, kteří zde bydlí, nebo vlastní nemovitosti.
Vaše manželka městu nic nedluží.

tajemnice 

Reakce: žádná reakce


< zpět

Stránka: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49