Večerní kašnaBusta T.G.M. v parku před školouDomov seniorů (foto: M.Měšťan)Osvětlení nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - pronájem bytu v domě čp. 38
[10.04.2012] 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTU

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU BYTU V DOMĚ ČP. 38 V MASARYKOVĚ ULICI VE MŠENĚ.

Byt v 1. patře 1+2:

kuchyň 9,40 m2, pokoj 28,5 m2, pokoj 15,75 m2, předsíň, koupelna, WC - celková podlahová plocha 66,25 m2, dále spíž, komora, balkón, sklep a kůlna (celkem 34,7 m2).

Doporučené minimální nájemné je stanoveno ve výši 50,-- Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

Prohlídku bytu pro uchazeče možno sjednat telefonicky na č. telefonu 315693121, linka č. 21, referent p. Aleš Vik.

PODMÍNKY UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Vybraný uchazeč bude před podpisem nájemní smlouvy vyzván, aby uhradil jednorázově nájemné ve výši třínásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců. Při řádném plnění povinností ze strany nájemce bytu bude radě města opakovaně předkládán návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou na 12 měsíců.

V případě dohody o zhodnocení bytu nájemcem, možno jednat předem o změně délky trvání nájemní smlouvy.

Pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranně zvýšit maximálně o roční míru inflace.

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Písemné přihlášky budou podávány v uzavřené obálce na podatelně MěÚ Mšeno nebo poštou s označením:
-
výběrové řízení na byt za smluvní nájemné Masarykova 38, 1. patro “ NEOTVÍRAT“
- jméno a adresa uchazeče.

Přihláška bude do výběrového řízení zařazena pouze v případě, že v ní budou uvedeny následující údaje:
- adresa bytu dle nabídky
- přesná výše navrhovaného měsíčního nájemného v celých Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně
- jméno a adresa uchazeče (příp. kontaktní telefon)
- datum a podpis uchazeče.

Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena v těchto případech:
- uchazeč je dlužníkem vůči městu
- uchazečem navrhovaná výše smluvního nájemného v Kč za m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně je nižší než stanovené doporučené minimální nájemné uvedené v oznámení záměru pronájmu bytu
- uchazeč údaje uvedené v přihlášce dodatečně přepsal, upravil či jiným způsobem pozměnil.

O konečném pořadí vybraných uchazečů rozhodne Rada města Mšena, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k nájmu bytu nebude uzavřena se žádným se zúčastněných uchazečů. Rada bude přihlížet zejména k nabízené výši základního měsíčního nájemného v Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu, stavebně technickému stavu bytu a sociální situaci uchazeče.

Vybraný uchazeč bude písemně vyzván ke sjednání termínu úhrady třínásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu a k uzavření smlouvy o nájmu bytu.

Písemnou přihlášku doručte na podatelnu úřadu nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu, a to nejpozději do 04.05.2012 do 12:00 hod.

Ve Mšeně dne 04.04.2012                                                                            Ing. Martin Mach
                                                                                                             starosta města Mšena