OlešnoDomov seniorů (foto: M.Měšťan)OlešnoBrusné

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Mšena
[02.11.2010] 

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva města Mšena

Městský úřad Mšeno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mšena.
Veřejné ustavující zasedání svolává dosavadní starosta města Mšena v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Místo konání: Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, zasedací sál radnice.
Doba konání: 10. 11. 2010 od 17:00 hod.
Nejprve složí členové zastupitelstva města slib.

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích)
3. Určení počtu členů rady města, určení počtu místostarostů, určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích), určení způsobu volby starosty a místostarosty.
4. Volba starosty.
5. Volba místostarosty.
6. Volba členů rady města.
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
- volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru,
- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru.
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).
9. Diskuse.

Ing. Martin Mach
dosavadní starosta města Mšena

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.11.2010