Osvětlení nám. MíruOlešnoEvangelický kostelOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - oprava sakrálních staveb
[16.06.2010] 

Výzva k podání nabídky

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem
1. Název zakázky: Oprava sakrálních staveb
2. Předmět plnění:  Obnova sakrálních staveb na Mšensku
a)Boží muka v místní části Brusné – nutné očištění kamene, zhotovení mramorové destičky s náboženským textem, oprava kříže, barevné sjednocení, hydrofobizace.
b)Boží muka ke Stránce – odstranění starých nánosů, doplnění chybějící římsy, zhotovení chybějící mramorové destičky s náboženským textem, renovace kříže, barevné sjednocení a hydrofobizace.
c)Kaplička sv. Antonína – očištění objektu od mechu a nečistot, obnovení vrchního kříže, zhotovení dvou mramorových destiček, doplnění chybějících částí umělým pískovcem, hydrofobizace při zachování prodyšnosti.
d)Boží muka k Romanovu – jelikož byla boží muka zcela zničena, provedlo město již v loňském roce na své náklady vztyčení muk, předmětem opravy tak je očištění, domodelování chybějící vrchní části, osazení křížem, barevné sjednocení a hydrofobizace.
e)Oprava soklu modlitebny ve Mšeně – odsolení, výměna nosných pískovcových kamenů, vyspárování, barevné sjednocení, hydrofobizace a oprava reliéfu s kalichem.
Rozsah plnění  zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku rozdělit na jednotlivá plnění. Je možno podávat nabídky i na jednotlivé části zakázky a)-e).
3. Nutno doložit: kopii dokladu o oprávnění k podnikání v daném oboru, seznam referencí.
4. Lhůta k podání nabídek se stanovuje: do 2.7.2010 do 12:00 hod. na adresu Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno. Nabídky budou v uzavřených obálkách a označeny heslem „Oprava sakrálních staveb“.
5. Termín realizace: červenec – září 2010
6. Kritéria hodnocení:
a)nabídková cena  80 %
b)záruka    20 %
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
 
 
 
Ing. Martin Mach
starosta města Mšena