Hra světelZávěsný znakŠkolaPoklička z úpatí

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výběrové řízení - pracovní místo knihovníka/ce
[12.01.2010] 

Výběrové řízení č. 1/2010
na obsazení pracovního místa knihovníka/ce městské knihovny, odbor organizační a správní


Místo výkonu práce: Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1
Platové zařazení: 9. platová třída dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný termín nástupu: březen 2010, případně dle dohody.
Zaměstnanec bude kromě knihovnické práce pracovat v oblasti kultury, organizace kulturních akcí města apod. a bude vykonávat správu hřbitovní agendy.

1. Předpoklady: státní občan ČR, popřípadě cizí státní občan a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládá jednací jazyk.
2. Předloží tyto doklady:
a) přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti - jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost , místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis,
b) životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí,
c) koncepci dalšího rozvoje knihovny i kulturních akcí ve Mšeně (max. 3 strany strojopisu)
d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, ne ověřená kopie), případně čestné prohlášení o podané žádosti o výpis z RT,
e) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
3. Splňuje další podmínky stanovené vedoucí úřadu:
- středoškolské vzdělání, znalost práce na PC.
Výhodou může být:
- praxe knihovníka/ce, samostatnost, flexibilita, vzdělání knihovnického směru.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku včetně příloh a telefonického kontaktu doručí uchazeč do 27.01.2010 do 17:00 hod. - doručit možno poštou (rozhoduje podací razítko pošty), nebo osobně na podatelnu městského úřadu (rozhoduje razítko podatelny).
Doručovací adresa:
Městský úřad Mšeno, Miluše Flíglová Jizbová, tajemnice městského úřadu, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno. Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 1/2010“.
Případné dotazy u tajemnice MěÚ Mšeno, Miluše Flíglové Jizbové, č. telefonu 315693006, případně osobně, nebo .
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.