Klika, kostel sv. MartinaRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkDrážní most v HlovciOltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídky - informační ukazatele
[01.12.2009] 

Výzva k podání nabídek

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem

1. Název zakázky: Informační ukazatele rychlosti

2. Předmět plnění: Dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks informačních ukazatelů rychlosti dle následujících požadavků:

a) ukazatel rychlosti – nerezové kovové provedení, výška číslic minimálně 28 cm, měřitelná rychlost v rozmezí min. 5 km/h – 199 km/h, pracovní prostředí mininimálně minus 15 stupňů Celsia až minimálně plus 40 stupňů Celsia, minimální dosah radarového paprsku 200 m, nápis na radaru „VAŠE RYCHLOST km/h“, přesnost zaměření maximálně +/ - 2 km/h, automatický modul regulace svítivosti displeje dle světelných podmínek

b) napájení – solární panel včetně regulátoru, plus nutný počet baterií k zajištění bezproblémového chodu ukazetele, baterie 12 V min. 65Ah, veškeré zařízení musí být umístěno v ochranném pouzdru z důvodu ochrany proti odcizení

c) umístění na sloupek, ktery je předmětem dodávky, sloupek materiál pozink

d) statistický modul, který zaznamenává minimálně rychlost, počet projetých vozidel, čas a datum projetí vozidel, software pro vyhodnocování, stahování dat pomocí bluetooth nebo pomocí kabelu do počítače

e) doprava, montáž veškerého zařízení i sloupku, zaškolení obsluhy.

Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení a zdárnému plnění předmětu zakázky.

3. Nutno doložit – prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání, prostou kopii dokladu o schválení ukazatele jako dopravního značení Ministerstvem dopravy, obrázek požadováného ukazetele

Návrh smlouvy o dílo, který bude mimo jiné obsahovat termín plnění, podrobný rozpočet, cenu zakázky v Kč. bez DPH a s DPH, záruku na baterie a záruku na ukazatele rychlosti. V návrhu smlouvy musí být uvedeno, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude poskytnuta dotace na výše uvedený předmět plnění. Za odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nebudou objednateli plynout žádné pokuty nebo sankce.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním zástupcem dodavatele. (V případě podání nabídky elektronickým způsobem, lze nahradit podpis elektronickým podpisem).

4. Lhůta k podání nabídek se stanovuje: do 4.12.2009 do 12 hod., nabídky lze zaslat poštou v uzavřené obálce na   adresu Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno nebo na e-mail: mu@mestomseno.cz (nutno podepsat elektronickým podpisem) nebo přes datovou schránku nebo doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Mšeno.


5. Termín realizace: leden – únor 2010

6. Kritéria hodnocení:

a) nabídková cena 70 %
b) délka záruky na baterie 20 %
c) délka záruky za ukazatel rychlosti 10 %

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Ing. Martin Mach
starosta města Mšena