Černík (foto: O.Vokál)SedlecVečerní kašnaBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - pojištění majetku města
[16.10.2009] 

Výzva k nabídce podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené starostou Ing. Martinem Machem.
Předmět zakázky: komplexní pojištění majetku města Mšena: živelní pojištění, pro případ odcizení, vandalismu, pojištění skel, odpovědnosti za škodu (pojištění obecné odpovědnosti, náklady zdravotních pojišťoven, odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci, výkon veřejné služby)
1. Termín podání nabídky se stanovuje na 30.10.2009 do 14:30 hod. v uzavřené obálce označené nápisem „pojištění“.
2. Zadavatel stanovuje kritéria pro hodnocení:
a) nabídková cena 40 %
b) reference 20 %
c) schopnost plnění pojistných událostí 20 %
d) reálnost pojistných částek (porovnání hodnoty majetku a rozsahu pojištění a ceny pojištění, spoluúčasti) 20 %
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
Ve Mšeně dne 15.10.2009
ng. Martin Mach
starosta města Mšena