OlešnoBrusnéSousoší Immaculaty na nám. MíruMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Konkursní řízení na funkci ředitele ZUŠ Mšeno
[08.10.2009] 

Konkursní řízení na funkci ředitele ZUŠ Mšeno

Město Mšeno vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele Základní umělecké školy Mšeno.
Požadavky:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb.
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
Přihláška musí obsahovat:
- ověřené kopie o dosaženém vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- koncepci dalšího rozvoje školy s možností rozvoje nad rámec současných oborů (max. 5 stran strojopisu)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
- osvědčení dle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
- doklady o dalším vzdělávání a získaných kvalifikacích
Předpokládaný nástup do funkce: 1.1.2010 případně dle dohody.
Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh zasílejte doporučeně na adresu:
MěÚ Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno do 20.11.2009.

Obálku označte textem: „Konkurzní řízení ZUŠ Mšeno – neotvírat“.
Výhledově možnost získání městského služebního bytu.
Informace na tel.: 315693006