SkramoušSkalička v ziměVojtěchovObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - oprava bytu
[19.06.2009] 

Výzva k podání nabídek

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem

  1. Předmět zakázky: Vnitřní stavební úpravy bytu č.3 plocha 47,2 m² v bytovém domě č.p. 299 p.č. 178 v k.ú. Mšeno. V bytě byla zbourána příčka, odstraněny dřevěné podlahy a částečně otlučeny omítky. Předmětem zakázky bude odvětrání podlahy, základ pro novou příčku, zhotovení podlahy, zdění příčky, omítnutí stěn, odstranění staré malby a provedení nové malby. Zdravotechnické rozvody budou nové a napojeny na stávající přívody, bude nutná koordinace s prováděním podlahy.   Zdravotechniku a elektroinstalaci provádějí zvlášť objednané firmy. Podrobnější informace jsou v dokumentaci u zadavatele. 
  1. Podmínky: Dodavatel musí být schopen splnit zadání dle projektové dokumentace u bytu č.3 v bytovém domě č.p.299 v k.ú. Mšeno. Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem a projektantem, záznam bude proveden ve stavebním deníku, který bude veden po celou dobu trvání stavby. Prohlídka objektu po domluvě s p. Vikem.
  1. Nutno doložit: doklad o oprávnění k podnikání, seznam referencí.
  1. Lhůta pro podání nabídek se stanovuje: do 1.7.2009 do 14.00 hod. na adresu Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno. Nabídky budou v uzavřených obálkách a označeny heslem  „Úprava bytu č.3‘‘.
  1. Přístup do objektu za účelem zaměření po dohodě s p. Vikem.
  1. Termín realizace: červenec– srpen 2009
  1. Kritéria hodnocení:

a)      nabídková cena          80%

b)      reference                   20%

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Ing.Martin Mach
starosta města Mšena