Obří hlava a žábaVojtěchovHra světelBusta T.G.M. v parku před školou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - oprava sakrálních staveb
[16.06.2009] 

Výzva k podání nabídek

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem

  1. Název zakázky: Oprava sakrálních staveb
  1. Předmět plnění:  Oprava sakrálních staveb  na území města Mšena.

a)      skalní boží muka ve Vojtěchově - oprava by měla minimálně zahrnovat odstranění nečistot, injektáž trhlin, doplnění chybějících částí pískovce, hydrofobizaci a restaurování kříže se zlacením Krista (24 karátů).

b)      boží muka ve Skramouši - oprava by měla minimálně zahrnovat odstranění nečistot, očištění tlakovou vodou, doplnění chybějících částí, obnova písma, hydrofobizace, oprava soklu božích muk, restaurování litinového kříže a zlacení Krista (24 karátů).

c)      mramorový kříž v Sedlci - oprava by měla minimálně zahrnovat odstranění nečistot, očištění tlakovou vodou, hydrofobizaci, zpevnění, obnovu písma zlatem (24 karátů), restaurování kříže a zlacení Krista (24 karátů), odstranění betonové desky ze soklu, očištění a přespárování soklu z pískovce.

Rozsah plnění  zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku rozdělit na jednotlivá plnění.

  1. Nutno doložit: kopii dokladu o oprávnění k podnikání v daném oboru, seznam referencí.
  1. Lhůta k podání nabídek se stanovuje: do 3.7.2009 do 14,30 hod. na adresu Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno. Nabídky budou v uzavřených obálkách a označeny heslem „Oprava sakrálních staveb“.
  1. Termín realizace: červenec - září  2009
  1. Kritéria hodnocení:

a)      nabídková cena                      70 %

b)      reference                                20 %

c)      záruka                                    10 %

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Ing. Martin Mach
starosta města Mšena