vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláRadnice v ziměHradskoHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole Historie

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - výměna střešní krytiny a výměna okapních žlabů na nemovitosti čp. 38 ve Mšeně
[19.03.2009] 

Výzva k nabídce podle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel: Město Mšeno, Rada města Mšena, zastoupená starostou Ing. Martinem Machem.
1. Předmět zakázky:
Výměna střešní krytiny a výměna okapních žlabů na nemovitosti čp. 38 ve Mšeně.
Rozsah prací cca 300 m2 střešní plochy.
Jedná se o pokrývačské, tesařské, klempířské práce, dále je nutné provést zednické práce a další stavební práce – dle technické dokumentace projektu (možno zapůjčit na městském úřadě v listinné a i elektronické podobě).
2. Termín podání nabídky se stanovuje na 15.04.2009 do 15:00 hod. v uzavřené obálce označené nápisem „střecha čp. 38“.
3. Termín provedení prací: květen – červen 2009, případně nejpozději do konce září 2009.
4. Podmínky:
- doložení dokladu o oprávnění k podnikání
- maximální objem subdodávek do 20 %
- seznam referencí s kontakty
- zajištění nakládání s nebezpečným odpadem oprávněnou osobou (azbestová vláknina ve stávající krytině)
- pojištění odpovědnosti za způsobené škody.
Při nedoložení nebo nesplnění podmínek nebude nabídka hodnocena.
5. Zadavatel stanovuje kritéria pro hodnocení:
a) nabídková cena 60 %
b) reference 20 %
c) záruka 20 %
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
Ve Mšeně dne 19.03.2009

Ing. Martin Mach
starosta města Mšena