Poklička z úpatíMariánské sousoší na náměstí MíruVečer před kostelem sv. MartinaHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole Historie

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek
[07.10.2008] 

Město Mšeno vyhlašuje výzvu k podání nabídek na přestavbu části technického zázemí MŠ Mšeno, Havlíčkova 273 na novou třídu.

Předmět: Přestavba části technického zázemí MŠ Mšeno, Havlíčkova 273 na novou třídu.

Termín zaslání nabídky :  15.10.2008

Termín realizace : od 25.10.2008 do 20.11.2008. 

V termínu 25.10.2008 - 2.11.2008 bude MŠ Mšeno uzavřena. Během tohoto termínu musí být provedeny veškeré bourací práce!

Požadavek:

Během provádění prací musí být prostory,  ve kterých bude prováděna  přestavba, zajištěny proti úniku prachu. Bourací práce budou provedeny v termínu, který je uveden výše. Ostatní práce se budou provádět za běžného provozu MŠ Mšeno. Při likvidaci stavební suti bude použit shoz na suť a k zmírnění prašnosti bude použita kontejnerová plachta a prachové manžety. Práce a dodávky musí být provedeny komplexně tzn. včetně rozvodů elektroinstalace, vody, kanalizace, nátěru omítek, osazení dveří, osazení sanitárního zařízení  atd.. K výstavbě budou použity materiály opatřené atestem, prohlášením o shodě a materiály, které odpovídají příslušným platným předpisům. Veškeré odchylky od projektu budou předem konzultovány a odsouhlaseny projektantem. Nabídka bude předložena dle přílohy o výkazu výměr. Dodávky (elektroinstalace, voda a  kanalizace) budou předloženy v podrobném položkovém členění.

Kritéria pro hodnocení:      cena                                                   60%

                                       preference prací o víkendu                    20%

                                        reference                                            10%

                                        záruka                                                10%

Projekt k nahlédnutí na MěÚ Mšeno u pí. Šestákové. Projekt bude také možné zapůjčit proti podpisu.

Uchazeči o zakázku města k nabídce doloží originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

Příloha: Výkaz výměr.pdf (dokument Adobe PDF)Výkaz výměr.pdf