ŠkolaSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouVojtěchovBusta T.G.M. v parku před školou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Pozvánka na seminář "Mělnický region a strukturální fondy EU"
[16.03.2004] 

Občanské sdružení ZAHRADA
ve spolupráci se Sdružením obcí Kokořínska
si vás dovoluje pozvat na pracovní seminář

Mělnický region a strukturální fondy

Den a čas konání semináře: 24. března 2004 od 9,30 – 14,00 hod.
Místo konání: hotel Nádraží Mělník, Nádražní 2005 (naproti vlakovému nádraží), Mělník.

Program:

9,30 - 9,45

Zahájení a úvodní slovo

Hana Vlčková
občanské sdružení ZAHRADA

9,45 - 10,30

Mělnický region a Společný regionální operační program (SROP)

Mgr. Marek Kupsa a jeho spolupracovníci

Sekretariát Regionální rady NUTS II Střední Čechy

10,30 - 11,15

CRR - partner pro kvalitní projekty
Phare 2003 a příprava na jeho vyhlášení

Ing. Zdeněk Dlouhý
Centrum pro regionální rozvoj (CRR)

11,15 - 11,45

dotazy a diskuse

 

11,45 - 12,45

přestávka

 

12,45 - 13,30

Informace o konkrétních rozpracovaných projektech

  • cestovní ruch
  • zavádění dostupnosti a kvality sociálních služeb
  • příprava na LEADER

Aktuální informace

Hana Vlčková
občanské sdružení ZAHRADA

13,30 - 14,00

Diskuse a závěr semináře

 

Účastnický poplatek: 380 Kč

Platba v hotovosti před zahájením semináře. Poplatek zahrnuje zpracování a tisk podkladů pro účastníky semináře, organizační náklady a občerstvení.

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
Svoji účast, prosím, potvrďte do 22. 3. 2004
na e-mailové adrese hana.vlckova@quick.cz nebo na mobilu 721 624 016 u H. Vlčkové.
Děkujeme.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Hana Vlčková, v.r.
předsedkyně o.s. ZAHRADA

 

Společný regionální operační program (SROP)

   SROP je jediným regionálně orientovaným operačním programem, zahrnujícím rozvojové priority krajů České republiky, které mohou být kofinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Podpora z EU bude poskytnuta v rámci tzv. Cíle 1, což je pomoc oblastem, které mají nižší HDP na obyvatele, než je 75 % průměru zemí Evropské Unie. Cíl 1 představuje celé území České republiky mimo Prahy, která má asi 125 % evropského průměru.
   SROP se koncentruje na klíčové problémy regionálního rozvoje, společné pro jednotlivé regiony, a formuluje jednu společnou strategii. Na rozdíl od ostatních operačních programů podporuje SROP především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti krajů nebo obcí.
   Hlavním cílem programu je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů. Příjemci dotací z programu SROP budou kraje, obce, mikroregiony (resp. svazky obcí), ale i podnikatelé a neziskové organizace.

SROP je orientován na podporu těchto oblastí:

  1. Regionální podpora podnikání (45,138 mil. EUR)
  2. Regionální rozvoj infrastruktury (196,999 mil. EUR)
  3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech (92,303 mil. EUR)
  4. Rozvoj cestovního ruchu (108,086 mil. EUR)
  5. Technická pomoc (11,807 mil. EUR)

   Spolufinancování SROP z veřejných prostředků České republiky bude zajišťováno jednak z rozpočtů obcí a krajů, jednak ze zdrojů státního rozpočtu (prostředky Ministerstva pro místní rozvoj ČR). Podpora ze strukturálních fondů Evropské unie bude poskytována ze dvou fondů, a to z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF).
   V rámci SROP by mělo být poskytnuto 31 % všech prostředků ze strukturálních fondů, které k nám v období 2004-2006 mohou plynout. Jedná se o cca 454 333 mil. EUR. Zbylé prostředky budou financovány prostřednictvím dalších 4 operačních programů zaměřených na oblasti: průmysl, zemědělství, životní prostředí, doprava a lidské zdroje.

Zdroj informace: e-Informační bulletin SKOK (výňatek)

DOPORUČENÍ:

Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz pod odkazem Nová verze Programového dodatku SROP je vám k dispozici Programový dodatek Společného regionálního operačního programu (pracovní verze). Najdete zde popis jednotlivých opatření v rámci schválených priorit, jistě zajímavou informaci se dozvíte např. v příloze B, která popisuje výběrová kritéria.

Využijte přítomnost odborníků ze Středočeského kraje a Centra pro regionální rozvoj ke konkrétním dotazům k vašim projektovým záměrům.

Hana Vlčková