RájOlešnoMěstská pečeťInteriér kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Nové sociální dávky platné od 1.1.2007
[03.01.2007] 

V návaznosti na účinnost zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a na zrušení zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1.1.2007 ke zrušení následujících dávek sociální péče poskytovaných podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů:
- peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem (§ 23)
- příspěvek na pořízení základního vybavení (§ 26)
- příspěvek při uzavření manželství (§ 26)
- peněžitý příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte (§ 27)
- příspěvek na rekreaci dětí důchodce (§ 28) - jednorázové peněžité a věcné dávky (§ 32)
- příspěvek na rekreaci a příspěvek na lázeňskou péči (§ 38)
- příspěvek na topnou naftu a příspěvek na zakoupení topných těles a dalších spotřebičů (§ 39)
- příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice a příspěvek na změnu připojení telefonní účastnické stanice (§ 40)
- jednorázový peněžitý a věcný příspěvek (§ 41)
- příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice (§ 43)
- příspěvek na společné stravování (§ 48)
- dávky občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí (§ 51)
- peněžité a věcné dávky občanům společensky nepřizpůsobeným (§ 54).

Od 1.1.2007 budou mít občané možnost žádat o tři nové dávky pomoci v hmotné nouzi. Jde o

  • příspěvek na živobytí, který nahrazuje dávku sociální péče vázanou na sociální potřebnost,
  • doplatek na bydlení, který spolu s příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory řeší pomoc při úhradě nákladů spojených s bydlením,
  • mimořádnou okamžitou pomoc, která reaguje na některé specifické situace občanů v hmotné nouzi, spojené s nedostatkem finančních prostředků.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi ošetřuje výkon této agendy na území celého státu a zároveň obsahuje nástroje, které propojí výplatu dávek s motivačními kroky.

Cílem schválených změn je především dostatečně a spravedlivě ochraňovat lidi před hmotnou nouzí, motivovat je k aktivnímu hledání zaměstnání a přijetí i méně placené práce. Ti, kteří prokáží snahu zvýšit si příjem vlastní prací, budou při posuzování nároku na sociální dávky zvýhodněni.

Podrobné informace na stránkách ministerstva