Masarykova škola ve MšeněPohled na Mšeno od severuMěstský znak na radniciSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výběrové řízení na obsazení pracovního místa knihovník/ce městské knihovny
[15.06.2020] 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa knihovník/ce městské knihovny

Městský úřad Mšeno
nám. Míru 1, 27735 Mšeno

tajemník MěÚ Mšeno
v y h l a š u j e
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
knihovník/ce městské knihovny, odbor organizační a správní,
0,5 pracovního úvazku

Místem výkonu práce je Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 27735 Mšeno – radnice, knihovna.
Pracovní poměr bude sjednán na 0,5 pracovního úvazku na dobu neurčitou.

Předpoklady:
- státní příslušnost ČR, popřípadě cizí státní příslušnost s trvalým pobytem v ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- důslednost a vysoké pracovní nasazení
- loajalita k zaměstnavateli
- schopnost absolutní mlčenlivosti a spolehlivosti
- středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, znalost práce na PC.

Výhodou může být praxe knihovníka/ce, samostatnost, flexibilita, vzdělání knihovnického směru.

Nabízíme:
- příjemné pracovní prostředí
- pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na penzijní připojištění

Informace k přihlášce
V přihlášce na pracovní místo musí být uvedeno:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo obč. průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
- telefonní číslo
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné přiložit:
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (originál, nikoli ověřená kopie)
- strukturovaný životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních s uvedením odborných znalostí)
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Popis pracovního místa a pracovní náplň:
Pracovním místem je budova MěÚ Mšeno – radnice- knihovna
Pracovní náplní kromě knihovnické práce bude práce v oblasti kultury, organizace kulturních akcí města apod. a výkon správy hřbitovní agendy.

Nástup možný 01.08.2020 nebo dle dohody.
Platové zařazení:
Platové zařazení je v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (9 platová třída).
Platové podmínky jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších právních předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.

Přihlášky zasílejte do 15.07. 2020 do 15.00 hod. na Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 27735 Mšeno, nebo předejte osobně na podatelně úřadu (rozhodné je datum podání).
Obálku označte „Výběrové řízení KNIHOVNA – NEOTVÍRAT“.

Uchazeči mohou být pozváni k osobnímu pohovoru; termíny osobních pohovorů budou sděleny telefonicky minimálně dva dny předem.
Výsledek výběrového řízení bude všem uchazečům oznámen písemně.
Uchazeči nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů
a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.

Bližší informace podá Zdeněk Koudelka, tajemník MěÚ Mšeno, tel. 315693006 nebo 315 693121. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány uchazečům zpět.

Ve Mšeně dne 15.06.2020
PaedDr. Zdeněk Koudelka, v. r.
tajemník MěÚ Mšeno

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno a internetových stránkách města www.mestomseno.cz
dne 15.06.2020
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce

Poskytnutí osobních údajů uchazeče je v souladu s požadavkem zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC. Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou použité a zpracováváné jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání. Dokumenty předložené uchazečem budou uložené u tajemníka úřadu a předložené k přečtení pouze členům výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu. Po ukončení výběrového řízení budou všechny dokumenty vrácené zpět uchazeči doporučenou zásilkou do vlastních rukou.