Skalička v ziměHradskoOlešnoSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Veřejná soutěž na pronájem "ateliéru" v č. p. 38
[16.12.2019] 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA PRONÁJEM ATELIÉRU

Město Mšeno oznamuje záměr pronájmu ATELIÉRU v domě č. p. 38, Masarykova ul. ve Mšeně: Ateliér v podkroví (4. NP) - kuchyň 9,14 m2, pokoj 27,65 m2, pokoj 14,36 m2 + předsíň, koupelna, WC – celková podlahová plocha 57,3 m2.
Minimální nájemné je stanoveno ve výši 60 Kč/m2celkové podlahové plochy bytu včetně příslušenství měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním.

Prohlídku pro uchazeče možno sjednat telefonicky na č. telefonu 315693121, referent p. Aleš Vik.

PODMÍNKY UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Vybraný uchazeč bude před podpisem nájemní smlouvy vyzván, aby uhradil jednorázově nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním ateliéru.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců. Při řádném plnění povinností ze strany nájemce ateliéru bude radě města opakovaně předkládán návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou na 12 měsíců.
Pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranně zvýšit maximálně o roční míru inflace.

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Písemné přihlášky budou podávány v zalepené neprůhledné obálce na podatelně MěÚ Mšeno nebo poštou s označením:
- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „ATELIÉR“ - „NEOTVÍRAT“.
- jméno a adresa uchazeče

Přihláška bude do výběrového řízení zařazena pouze v případě, že v ní budou uvedeny následující údaje:
- adresa bytu dle nabídky
- přesná výše navrhovaného měsíčního nájemného v celých Kč/m2 celkové podlahové plochy
- jméno a adresa uchazeče a kontaktní telefon
- datum a podpis uchazeče.

Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena v těchto případech:
- uchazeč je dlužníkem vůči městu
- uchazečem navrhovaná výše smluvního nájemného v Kč za m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně je nižší než stanovené minimální nájemné uvedené v oznámení záměru pronájmu bytu
- uchazeč údaje uvedené v přihlášce dodatečně přepsal, upravil či jiným způsobem pozměnil.

O konečném pořadí vybraných uchazečů rozhodne Rada města Mšena, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k nájmu ateliéru nebude uzavřena se žádným se zúčastněných uchazečů. Rada bude přihlížet zejména k nabízené výši základního měsíčního nájemného v Kč/m2 celkové podlahové plochy a sociální situaci uchazeče.

Vybraný uchazeč bude písemně vyzván ke sjednání termínu úhrady trojnásobku měsíčního nájemného
a úhrad za služby poskytované s užíváním ateliéru a k uzavření smlouvy o nájmu.

Písemnou přihlášku doručte na podatelnu úřadu nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu,
a to nejpozději
do 08.01.2020do 14:00 hod.

Ing. Martin Mach v.r.
starosta města Mšena

Vyvěšeno: 16.12.2019
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce
Záměr schválila RM dne 11.12.2019, č. u. 6/24/2019