Olešnovzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláBrusnéHra světel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Záměr města pronajmout byt v č. p. 299
[20.09.2019] 

ZÁMĚR PRONÁJMU BYTU

Město Mšeno zveřejňuje záměr pronájmu bytu č. 3, v domě č. p. 299, Tyršova ul., Mšeno
Byt 1 + 1 v 1. nadzemním podlaží, 1 kuchyň, 1 pokoj, 1 předsíň, WC, celková podlahová plocha včetně příslušenství je 49,82 m2.
Pevné nájemné je stanoveno ve výši 60 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu včetně příslušenství měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním.

PODMÍNKY UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Vybraný uchazeč bude před podpisem nájemní smlouvy vyzván, aby uhradil jednorázově nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců. Při řádném plnění povinností ze strany nájemce bytu bude radě města opakovaně předkládán návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou na 12 měsíců.
V případě dohody o zhodnocení prostor nájemcem, možno jednat předem o změně délky trvání nájemní smlouvy.
Pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranně zvýšit maximálně o roční míru inflace.

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Písemné přihlášky budou podávány v zalepené neprůhledné obálce na podatelně MěÚ Mšeno nebo poštou s označením: PRONÁJEM BYTU v č. p. 299 - „NEOTVÍRAT“
-
jméno a adresa uchazeče
Přihláška bude do výběrového řízení zařazena pouze v případě, že v ní budou uvedeny následující údaje:
- adresa bytu dle nabídky
- jméno a adresa uchazeče
- kontaktní telefon
- datum a podpis uchazeče.
Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena v těchto případech:
-
uchazeč je dlužníkem vůči městu
- uchazeč údaje uvedené v přihlášce dodatečně přepsal, upravil či jiným způsobem pozměnil
O konečném pořadí vybraných uchazečů rozhodne Rada města Mšena, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k nájmu bytu nebude uzavřena se žádným se zúčastněných uchazečů.
Rada bude přihlížet zejména k sociální situaci uchazeče.

Vybraný uchazeč bude písemně vyzván ke sjednání termínu úhrady trojnásobku měsíčního nájemného
a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu a k uzavření smlouvy o nájmu.

Písemnou přihlášku doručte na podatelnu úřadu nebo zašlete poštou na výše adresu:
MěÚ Mšeno, nám. Míru 1, 27735 Mšeno, a to nejpozději
do 30.10.2019 do 11:00 hod.

Ing. Martin Mach v.r.
starosta města Mšena

Vyvěšeno 20.09.2019
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce