Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouSedlecŠkolaSkalička v zimě

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
[19.07.2019] 

Informace o konání zasedání
Zastupitelstva města Mšena

Městský úřad Mšeno v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu
zasedání Zastupitelstva města Mšena,
svolaného starostou města Ing. Martinem Machem, v souladu s ust. § 92 odst.1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Datum konání: 29.07.2019
Místo konání: zasedací sál na radnici, nám. Míru 1, Mšeno
Čas konání: od 17:00 hod.

Návrh programu:
1. Rozpočtová opatření rozpočtu města na r. 2019 + zápis z FV
2. Rozvojové projekty
3. Odpadové hospodářství
4. Pozemky
5. Strategický plán rozvoje města Mšena na roky 2020 - 2025
6. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
7. Žádosti
8. Různé, všeobecné informace
9. Diskuse
10. Závěr

Ing. Martin Mach, v. r.
starosta Mšena

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno: 19
.07.2019
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.
Sejmuto: ……....................................................