Černík (foto: O.Vokál)Večerní kašnaSkramoušOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK
[10.07.2019] 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ
Člen první pomoci - zdravotnický instruktor
Vzdělávací program akreditován MŠMT pod č. j.: 5078/2018-1/118

Zdravotnický instruktor a jeho kompetence
Samostatně poskytuje všechny činnosti při život zachraňujících úkonech, tj. kompletní resuscitaci (nepřímá masáž srdce, uvolnění dýchacích cest a umělé dýchání), stavění všech druhů krvácení a ošetření všech druhů poranění. Zvládá teoreticky i prakticky všechny urgentní situace spojené s ohrožením života či zdraví. Je seznámen se základy záchranných technik pro záchranu tonoucích pro vodní prostředí mělkého i hlubokého bazénu a otevřené vody včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří. Ošetřuje běžná poranění a nemoci na zotavovací akci a vede ambulantní knihu, kde zaznamenává všechny provedené úkony. Může školit první pomoc v rámci BOZP ve firmách, podnicích, autoškolách, sociálních zařízeních apod.

Organizační forma a metoda výuky
Rekvalifikační kurz je rozdělen do 52 hodin teoretické části a 36 hodin praktické části (88 hod.) Pro výběr účastníků nejsou stanovena žádná zvláštní kritéria, kromě dovršení 18 let věku a kontraindikací je závislost na návykových látkách.
Rekvalifikační kurz probíhá formou přednášek a výuky praktické činnosti. Přednášející používají zdravotnické a technické pomůcky (např. resuscitační figuríny, fixační vakuové matrace a dlahy, monitory vitálních funkcí, defibrilátory – AED, pulzní oxymetry, maskérské modelové zranění, plovoucí panny,..) a videoprojekce názorná videa z pracovní činnosti u ZZS a z fakultních nemocnic). Praktická činnost probíhá v místě školení a dle seznamu.

Pedagogický sbor:
MUDr. David Polhreich - předseda zkušební komise, garant kurzu,
Lukáš Kocanda, Bc., DiS. - Statutární zástupce kurzu, vedoucí lektor, vedoucí záchranář
Kamila Javůrková, RS. - ARIP sestra, vedoucí kurzu
Filip Drábek - lektor ČPP

INFORMACE PRO ZÁJEMCE:
Uplatnění absolventů kurzu ČPP, oblast působení:
- Instruktor první pomoci na všech stupních vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)
- Instruktor zdravotnické přípravy v autoškole
- Instruktor kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru
- Garant první pomoci na pracovišti
- Zdravotník zotavovacích, sportovních, společensko - kulturních akcí
- OSVČ (podnikání)

Délka kurzu: 88 hod.
Certifikát: certifikát (akreditace MŠMT) s neomezenou platností
Cena kurzu: 6.500 Kč

Místo konání KURZU včetně závěrečné zkoušky:
Domov seniorů Mšeno, p.o., Boleslavská 451, Mšeno (DSM)

Praktická část:
DSM, stanoviště ZZS ASČR Kralupy n/Va stanoviště DNR PM MEDICAL CZ, s.r. o.

Závěrečná zkouška: se skládá ze 3 částí - test, ústní zkouška, praktická část

Termín konání kurzu: září 2019 ( 9 dní, 9 – 17 hod.) – bude upřesněno

Přihlášky u ředitelky Domova seniorů Mšeno do konce měsíce srpna 2019.
(Kontakt: 315 694 720, 606 823 127)