Městské lázně po sezóněVečerní kašnaNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Veřejná soutěž na pronájem restaurace na koupališti
[08.02.2019] 

Oznámení o záměru města
PRONAJMOUT NEMOVITOU VĚC VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

MĚSTO MŠENO
v souladu s § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zveřejňuje svůj záměr
pronajmout občerstvení - restauraci na koupališti.

Rada města Mšena vyhlašuje výběrové řízení na dlouhodobý pronájem restaurace na pozemku
p. č. st. 505 v areálu Městského koupaliště ve Mšeně. Přihlášky do veřejné soutěže podávejte
do 01.04.2019 do 17:00 hod. na podatelnu MěÚ Mšeno v uzavřených obálkách, označených
„Pronájem restaurace na koupališti“ NEOTVÍRAT, nebo poštou na adresu úřadu,
rozhodující je datum doručení.

Předmět nájmu:

 • restaurační sál s vybavením o výměře 98,77 m2

 • gastronomické zázemí bez vybavení o výměře 21,05 m2

 • skladové prostory bez vybavení o výměře 29,97 m2

 • výčep bez vybavení o výměře 44,8 m2

 • krytá terasa s vybavením o výměře 70,65 m2.

Podmínky:

 • minimální doba provozu restaurace od června do srpna (možno celoročně)

 • otevírací doba min. po dobu provozu koupaliště

 • nájemce musí akceptovat případná omezení, která vyplývají z pořádání kulturních a sportovních akcí městem v areálu koupaliště

 • nájemce je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na škody způsobené třetím osobám (např. škody na budově, zařízení, vodě v bazénu apod.) a předložit smlouvu pronajímateli

 • nájemce uzavře smlouvu o svozu a likvidaci TKO se svozovou firmou a smlouvu o přistoupení k systému sběru tříděného odpadu s městem.

Kritéria:

 • hodnocen bude rozsah nabízených služeb, délka otevírací doby a výše nabídnutého ročního nájmu.

Prohlídku objektu lze dohodnout na MěÚ na tel. čísle 315 693 121.

Ing. Martin Mach, v. r. starosta
Jiří Guttenberg ml., v. r., místostarosta